Миграція з MYSQL в MYSQLI. Warning: mysqli_select_db()!!!

watsongx

Новичок
Перевожу сайт з mysql на mysqli. Возникает одна ошибка. Warning: mysqli_select_db() expects exactly 2 parameters, 1 given in / ....on line 93.
93- if (mysqli_select_db($DB)) {......

Код:
public function DBConnect($DBType = "MOD") {
  
    $S = $this->arConfig[$DBType . "_SERVER"];
    $L = $this->arConfig[$DBType . "_LOGIN"];
    $P = $this->arConfig[$DBType . "_PASS"];
    $DB = $this->arConfig[$DBType . "_NAME"];
    
    if (DB_PCONN) {
      $this->rsSQL = @mysqli_connect("p:".$S, $L, $P);
    }
    else {
      $this->rsSQL = @mysqli_connect($S, $L, $P);
    }
    $Charset = "utf8";
   
    if ($this->rsSQL) {
      
      if (mysqli_select_db($DB)) {
        $this->isDBCon = true;
        mysqli_set_charset($Charset);
        mysqli_query("SET NAMES '" . $Charset . "'");
        mysqli_query("set character_set_connection=" . $Charset . ";");
        mysqli_query("set character_set_database=" . $Charset . ";");
        mysqli_query("set character_set_results=" . $Charset . ";");
 

AnrDaemon

Продвинутый новичок
Потому что не надо пользоваться sed для портирования исходников с PHP5 на PHP7.
 
Сверху